Augustijne Heiligen Volgende

Rita van Cascia

Feestdag 22 mei

De heilige Rita is veruit de bekendste heilige van de Augustijnenorde. Ze leefde in de 15de eeuw. Haar bekendheid is vooral na haar heiligverklaring in 1900 wereldwijd geworden.
Rita werd, als enig kind van Antonio Lotti, geboren in Rocca Porena, in de omgeving van Cascia in 1377. Als meisje dacht zij erover om in het klooster te treden. Toen zij 14 jaar oud was, huwde zij echter op aandringen van haar ouders met een jongeman die weliswaar van goede wil maar roekeloos was. Toen hij in het 19de jaar van hun huwelijk werd vermoord, spaarde Rita niet alleen diens moordenaars maar gaf zij in haar gebed aan God te kennen, haar beide jongens liever te zien sterven dan dat zij wraak zouden zoeken voor de misdaad aan hun vader. Kort na de dood van hun vader, stierven ook de beiden zonen die nauwelijks 20 jaar oud waren. Rita trachtte dan haar verlangen naar het klooster opnieuw te verwerkelijken. Na verschillende afwijzingen, werd zij opgenomen in het klooster van de zusters augustinessen van de heilige Magdalena in Cascia. Daar leidde zij 40 jaar lang in heiligheid een Godgewijd leven. Ze was zo getroffen door de lijden van Christus dat zij God bad om de genade, deel te krijgen aan Christus’ lijden. Een doorn uit de kroon van Christus boorde zich in haar voorhoofd. Zij droeg deze pijnlijke open wonde 15 jaar lang tot aan haar dood. Zij stierf op 22 mei 1447. Twee dagen later werd ze op plechtige wijze bijgezet.
Op haar voorspraak gebeurden vele wonderen waardoor haar verering snel verspreidde. 10 jaar na haar dood werd haar ongeschonden bewaard lichaam in een waarvolle sarcofaag gelegd. Het jaar 1457 is de datum van deze overbrenging en niet haar stervensjaar, zoals vroeger gedacht werd.
Het is typerend voor de heilige Rita dat zij alle levensstaten doorlopen heeft, en daarbij aan het lijden het hoofd wist te bieden door haar edelmoedige liefde en een waarachtige geest van versterving. Omdat zij tegen het geweld was dat de sociale conflicten in de streek van Cascia meebrachten, werd zij beschouwd als een vredestichtster en kreeg ze de titel “heilige van het onmogelijke”.

  Augustijne Heiligen Volgende