Vorige Augustijne Heiligen Volgende

Nicolaas van Tolentino

Feestdag 10 september

Hij werd geboren rond 1245 in Castel Sant’ Angelo in Pontano (Macerata). Hij was van eenvoudige afkomst en trad op jeugdige leeftijd in de Orde. Hij studeerde in het provinciale studiecentrum van de Marken in Ancona vanaf 1262 tot 1273. Hij kan worden beschreven als een bescheiden kloosterling en priester, vol christelijke liefde voor zijn medebroeders en de andere mensen; getrouw in het volbrengen van de verplichtingen van zijn religieuze professie. Hij bezocht geregeld zieken en armen en ondersteunde hen met grote zorg. Hij schaamde er zich niet voor om voor zijn communiteit te bedelen. Zijn preken waren bijzonder doeltreffend en men was zeer gesteld op zijn geestelijke leiding. Gedurende de bijna dertig laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Tolentino, waar hij op 10 september 1305 overleed. Zijn lichaam rust in de augustijnenkerk te Tolentino. Deze basilica bezit een kapel die als Cappelone bekend staat. Ze was oorspronkelijk aan Augustinus gewijd. Maar ze werd het middelpunt van de verering van de H. Nicolaas. Ze is met indrukwekkende fresco’s beschilderd die scènes uit het leven van de heilige, gebeurtenissen uit het leven van Christus en in de koepel de kerkvaders voorstellen. In het jaar 1446 werd Nicolaas door paus Eugenius IV opgenomen onder het getal van de heiligen.

Vorige Augustijne Heiligen Volgende