Vorige Augustijne Heiligen Volgende

Alphonsus van Orozco

Feestdag 19 september

Alphonsus werd geboren in Oropesa (Toledo) op 17 oktober van het jaar 1500. Door zijn ouders voor studie naar de universiteit van Salamanca gezonden, trad hij aldaar samen met zijn broer Franciscus in het noviciaat bij de augustijnen. Evenals zijn overste, de heilige Thomas van Villanova, beschouwde hij zijn intrede in de Orde steeds als een van de grootste genaden die hij in zijn leven van God had ontvangen. Hij legde zich vooral toe op preken en schrijven. Als een ijverig vereerder van de maagd Maria ging hij er altijd vanuit dat hij schreef in opdracht van haar. Ook toen hij tot koninklijk predikant aan het hof van Spanje werd benoemd, bleef hij toch bij voorkeur preken voor eenvoudige mensen, voor noodlijdenden in ziekenhuizen en gevangenissen en voor kloosterlingen. Hij koesterde het vurige verlangen om naar de missie in Mexico te gaan, maar zijn zwakke gezondheid hield hem daarvan terug. Broederlijkheid, evangelische eenvoud en beheerstheid in de omgang met zijn medebroeders typeerden zijn levensstijl. Hij was een echte asceet en een vermaard mysticus. Hij overleed in Madrid op 19 september 1591, nog steeds vol verlangen om zich in navolging van Christus voor de zielen in te zetten. Zijn stoffelijk overschot wordt bewaard in de kerk van de augustijnen in Valladolid.
In het jaar 1882 werd hij door paus Leo XIII zaligverklaard. Op 19 mei 2002 werd hij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard

Vorige Augustijne Heiligen Volgende