Vorige Augustijne Heiligen Volgende

De Japanse martelaren

Feestdag 28 september

Juist toen de verwachtingen voor een voorspoedige toekomst in de Japanse missies hoog gespannen waren, werd de toestand heel slecht door de komst van Engelsen en Nederlanders die de keizer ervan overtuigden dat hij geen Spaanse missionarissen nodig had om handelsrelaties te onderhouden met de landen van Europa. Zo vaardigde de keizer in 1614 een decreet van uitwij­zing van alle missionarissen uit en beval de vernietiging van hun kerken. In 1617 werd de Augustijn Fernando de Ayala omgebracht met het zwaard, enige maanden later gevolgd door een Japanse christen, Andreas Yoshida uit Nagasaki. De Augustijn Pedro de Zúñiga viel in de handen van de Nederlan­ders en Engelsen die hem overleverden aan de vervolgers. Hij werd in 1622 levend verbrand samen met kapitein Joaquín Hiroyama die hem op zijn schip toegelaten had. Bartolomé Gutiérrez had sinds 1618 weten te ontsnappen aan de vervolgers door overdag te verblijven in een grot en 's nachts bij zijn gelovigen. In 1629 werd hij samen met zijn catechist, Johannes Shozaburo, gevangen genomen en omgebracht op de brandstapel in 1632. In 1633 werd de Portuge­se Augustijn, Francisco Correa, vermoord in Nagasaki. De eerste inlandse Augustijnen, Thomas Jihioye en Miguel de San José, konden zich gemakkelij­ker verbergen dan hun buitenlandse medebroeders. Niettemin vonden ook zij de dood in 1637. Volgens sommige bronnen zijn er meer dan zes honderd augustijnse tertiarissen als martelaar gevallen. Een van hen, een meisje van slechts drieëntwintig jaar, Magdalena van Nagasaki, is in 1987 heilig verklaard.

Vorige Augustijne Heiligen Volgende