Wetenschappelijk Onderzoek

Augustijns Historisch Instituut (AHI)

Norbertus Teeuwen (1910-1973) wist in 1951 zijn belangstelling voor de ordegeschiedenis en spiritualiteit te concretiseren in de oprichting van het Augustijns Historisch Instituut, dat zijn zetel heeft in het augustijnenklooster Sint-Thomas van Villanova te Heverlee. De oorsprong van het Instituut ligt in de redactie en de publicatie van het tijdschrift Augustiniana. Op korte tijd uitgroeide het tijdschrift uit tot een leidinggevend orgaan inzake de studie van het leven, denken en werken van Augustinus, de ordegeschiedenis, de leer van augustijnse auteurs en van het jansenisme. Augustiniana is een wetenschappelijk tijdschrift en heeft een wereldwijde verspreiding met bijdragen in diverse talen. Sinds 2001 heeft B. Bruning de leiding overgenomen van T.J. van Bavel die deel blijft uitmaken van de redactieraad. Ook de leiding over het Instituut heeft hij overgedragen aan B. Bruning, die samen met J. Van Houtem, de dagelijkse werking stuurt.

De Redactieraad van Augustiniana

Hoofdredacteur: Drs. Bernard Bruning o.s.a. (België)
Leden van de Redactie:

Het Augustijns Historisch Instituut

Directeur van het AHI: Drs. Bernard Bruning o.s.a. (België)

Leden van het AHI-team: