Vorige Augustijne Heiligen Volgende

Augustinus

Feestdag 28 Augustus

Het leven van de heilige Augustinus (354 – 430) speelde zich af in een tijd van crisis en overgang. (zie: bibliografie onder Augustinus) Het Romeinse rijk kraakt in zijn voegen onder de aanstormende vreemde volkeren. Toen Augustinus op 28 augustus 430 stierf stonden de Vandalen voor de stadspoorten van Hippo. Sedert zijn aanstelling tot priester (391) en nog meer vanaf zijn bisschopswijding heeft hij zich met zijn volk vereenzelvigd. Hij zette zich onvermoeibaar in voor de zaak van God en in de dienst aan de Kerk. Het herstel van de eenheid in de kerk zag hij als een van de belangrijkste opgaven. Mede om deze eenheid dieper te verwerkelijken, richtte hij religieuze gemeenschappen op. Zij zouden het teken en bindmiddel van die eenheid zijn. Ook na zijn dood bleef de invloed van Augustinus fundamenteel voor de Westerse Kerk. Zijn vele diepzinnige geschriften werden de eeuwen door en tot op de dag van vandaag gelezen en bestudeerd. Zijn spiritualiteit wordt over de hele wereld, in de vele kloosters die zijn regel volgen, beleefd. Zijn lichaam rust de Augustijnenkerk van San Pietro in Ciel d’ Oro te Pavia.

Vorige Augustijne Heiligen Volgende